Aanmelden nieuwe leerlingen
Kinderen die 4 jaar oud worden in de periode van 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022 kunnen door ouders/verzorgers worden aangemeld op onze school. Dit kan op donderdag 11 maart  2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Voor verdere uitleg kunt u op deze link klikken.

Informatie over onze school
Om u een goed beeld te geven van onze school, houden we op donderdag 4 maart a.s. om 19.00 uur een online informatieavond, die in het teken staat van onze school en het onderwijs dat wij verzorgen. Hiervoor nodigen we alle ouders van nieuwe leerlingen van harte uit. U kunt zich voor deze avond aanmelden via deze link.  

I.v.m. de corona maatregelen kunnen er op dit moment geen rondleidingen gegeven worden. Ook de inloopochtend kan hierdoor niet doorgaan. Zodra de maatregelen het weer toelaten kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een rondleiding. 

Om u toch een kijkje te geven, hebben we een virtuele tour gemaakt van onze school. U kunt dus toch OJBS de Triolier alvast bezoeken en meer informatie krijgen over onze school. Bekijk
hier deze virtuele tour.

 
Voor verdere uitleg kunt u op deze link klikken.
.