Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022
Kinderen die 4 jaar oud worden in de periode van 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022 kunnen door ouders/verzorgers worden aangemeld op onze school. 

Aanmelden op onze school:

  • U komt (1 ouder per kind) uw kind op 11 maart tussen 15.00 uur en 17.00 uur of tussen 19.00 uur en 20.00 uur aanmelden op onze school:  Het benodigde aanmeldformulier kan hier gedownload worden en thuis al worden ingevuld. Mocht u niet kunnen printen thuis dan is het ook mogelijk om het aanmeldformulier op school in te vullen. Aanmelden gebeurt in de aula of in een klaslokaal. U wordt door een van onze medewerkers naar de betreffende ruimte gebracht. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 
  • U kunt niet komen op 11 maart, maar wilt uw kind wel aanmelden: Het aanmeldformulier kan worden gedownload via deze link en thuis worden ingevuld. Vervolgens belt u naar school en geeft u aan wanneer u het aanmeldformulier komt brengen. Dit dient te gebeuren op een schooldag tussen 8.00 en 16.00 uur. Als u het formulier komt brengen, belt u even naar school als u buiten bij de poort bent (077-4769000). Mocht u niet zelf kunnen printen, dan kunt u via een telefonische afspraak het aanmeldingsformulier komen halen op school.

Graag meenemen naar de aanmelding:
- Het (eventueel) ingevulde aanmeldformulier
- Identiteitsbewijs van uw kind

Voor verdere uitleg kunt u op deze link klikken.


Virtuele tour
I.v.m. de corona maatregelen kunnen er op dit moment geen rondleidingen gegeven worden. Ook de inloopochtend kan hierdoor niet doorgaan. Zodra de maatregelen het weer toelaten kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een rondleiding. 

Om u toch een kijkje te geven, hebben we een virtuele tour gemaakt van onze school. U kunt dus toch OJBS de Triolier alvast bezoeken en meer informatie krijgen over onze school. Bekijk hier deze virtuele tour.

Mocht u nog vragen hebben over de aanmeldingen kunt u contact opnemen met Annejelle Maas, 0774769000 of a.maas@triolierreuver.nl.  
Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 11 maart!

.