Omgaan met de natuur.
Wij hebben de afgelopen zes weken met de groepen 7/8 aan het project omgaan met de natuur gewerkt.
Voor het eerst zijn we bezig geweest met VR (Virtual Reality). Hier hebben we een workshop over gehad, omdat het allemaal nieuw was voor ons.
We konden kiezen uit de volgende onderwerpen: water, voedsel, het klimaat, afval en energie.
We zijn in kleine groepjes bezig geweest met één van deze onderwerpen.
We hebben met onze groepjes 10 foto's gemaakt in de wijk over het onderwerp, een knutselopdracht, een voorstelfilmpje en een informatie filmpje. Daarna hebben we het verzamelde materiaal gemonteerd in een virtuele omgeving via Google Tour Creator. Dit deden we met behulp van een 360 graden camera. Dit was in het begin best lastig, maar uiteindelijk wel heel leuk. Tijdens de gezamenlijke afsluiting hebben we onze tours laten zien aan alle ouders.
 
Hieronder nog twee foto's van gemaakte knutselopdrachten bij dit project. Stan heeft een fabriek gemaakt die met behulp van energie de molen laat draaien en lichtjes laat branden. Robyne heeft een verzameling van afval bij de school op een creatieve manier tentoongesteld.

Geschreven door: Jayson en Robyne uit groep 7B

 


Demonteren van apparaten.
Tijdens ons thema 'maken van je eigen product', hebben we in de laatste week oude en kapotte apparaten uit elkaar gedraaid om te bekijken hoe de verschillende apparaten er van binnen uitzien. Aan het einde van de middag moest alles weer netjes in elkaar gedraaid worden. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan! Toch was het een leerzame en leuke middag!
 
Bijna kerstvakantie.
De laatste loodjes voor de vakantie. De nieuwe woorden van taal nog even oefenen kan natuurlijk op de laatste dag voor de vakantie ook onder kaarslicht. De kinderen vonden het ontzettend gezellig en hebben zich goed kunnen voorbereiden op de toets!
 


Expressie in december.
De afgelopen maand hebben de kinderen uit groep 7/8 gewerkt aan verschillende opdrachten binnen het vak expressie. Zo hebben ze eigen bomen ontworpen en zijn ze aan de slag gegaan met andere kerstknutsels. Het resultaat mag er zijn! Ook de gezelligheid van een waxinelichtje hoort natuurlijk bij deze maand.
  


Les over groepsdruk door jongerenwerkers Niels van Beek en Nine Pouwels
Op woensdag 3 oktober hebben beide groepen 7/8 een les gevolgd over groepsdruk. Er werd duidelijk besproken dat het erg belangrijk is om een eigen mening te vormen en om duidelijk voor jezelf op te komen. Ook werd er besproken wat je moet doen als je groepsdruk ervaart. Het was een interessante les!


Kikkerpoel groep 8.
Op donderdag 13 september zijn alle kinderen van groep 8 naar het Mierenpaadje geweest voor het jaarlijkse onderhoud van de kikkerpoel. De kikkerpoel is een door de school geadopteerd stukje grond dat jaarlijks door groep 8 leerlingen wordt onderhouden. De kinderen hebben gezaagd, gekapt, gesjouwd en opgeruimd.

Het was een gezellige en modderige boel!Open monumentendag 2018
We begonnen met alle kinderen van groep 8 bij het oude posthuis van Beesel. Dat is nu een café. Toen liepen we door naar het oude gemeentehuis. Daar kregen we uitleg over de draak van Beesel. Dit is een heel belangrijk symbool. Daarna kwamen we bij de winkel van Rik van Rijswick. Hij heeft ook de draak van Beesel gemaakt die op de rotonde staat en bij het draaksteken blaast die ook vuur.

Toen gingen we naar de kikkerpoel van Beesel daar zitten niet alleen kikkers maar ook padden en salamanders. En als je door liep kwam je bij het oude huis van de pastoor van Beesel. Een stukje verderop kwam je bij Ouddorp Beesel, daar was ooit een hele erge brand geweest er waren negen huizen afgebrand. We kwamen ook nog langs het kerkhof. Daar vertelde ze dat je er vroeger boetes kon krijgen als je schold of vocht. Als laatste kwam je bij de kerk daar zaten tijdens de oorlog de Duitsers. Aan de andere kant van de Maas zaten de Engelsen en zij probeerden Beesel te bevrijden.

Het was een leuke en leerzame middag. We moesten aan het einde een quiz maken over alles wat we geleerd hadden. We hopen dat we de eerste prijs zullen halen.

Geschreven door Sam en Dimairo