Samen leren, samen leven
Les over groepsdruk door jongerenwerkers Niels van Beek en Nine Pouwels
Op woensdag 3 oktober hebben beide groepen 7/8 een les gevolgd over groepsdruk. Er werd duidelijk besproken dat het erg belangrijk is om een eigen mening te vormen en om duidelijk voor jezelf op te komen. Ook werd er besproken wat je moet doen als je groepsdruk ervaart. Het was een interessante les!


Kikkerpoel groep 8.
Op donderdag 13 september zijn alle kinderen van groep 8 naar het Mierenpaadje geweest voor het jaarlijkse onderhoud van de kikkerpoel. De kikkerpoel is een door de school geadopteerd stukje grond dat jaarlijks door groep 8 leerlingen wordt onderhouden. De kinderen hebben gezaagd, gekapt, gesjouwd en opgeruimd.

Het was een gezellige en modderige boel!Open monumentendag 2018
We begonnen met alle kinderen van groep 8 bij het oude posthuis van Beesel. Dat is nu een café. Toen liepen we door naar het oude gemeentehuis. Daar kregen we uitleg over de draak van Beesel. Dit is een heel belangrijk symbool. Daarna kwamen we bij de winkel van Rik van Rijswick. Hij heeft ook de draak van Beesel gemaakt die op de rotonde staat en bij het draaksteken blaast die ook vuur.

Toen gingen we naar de kikkerpoel van Beesel daar zitten niet alleen kikkers maar ook padden en salamanders. En als je door liep kwam je bij het oude huis van de pastoor van Beesel. Een stukje verderop kwam je bij Ouddorp Beesel, daar was ooit een hele erge brand geweest er waren negen huizen afgebrand. We kwamen ook nog langs het kerkhof. Daar vertelde ze dat je er vroeger boetes kon krijgen als je schold of vocht. Als laatste kwam je bij de kerk daar zaten tijdens de oorlog de Duitsers. Aan de andere kant van de Maas zaten de Engelsen en zij probeerden Beesel te bevrijden.

Het was een leuke en leerzame middag. We moesten aan het einde een quiz maken over alles wat we geleerd hadden. We hopen dat we de eerste prijs zullen halen.

Geschreven door Sam en Dimairo