Samen leren, samen leven

Welkom op de website van basisschool de Triolier!

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de website van onze school!
Een basisschool kiezen voor uw kind(eren) is voor elke ouder een belangrijke beslissing. Ieder kind volgt immers minstens acht jaar basisonderwijs. Ouders gaan dan ook vaak weloverwogen te werk. Er zijn ook verschillen tussen scholen. In sfeer, visie, de onderwijskundige aanpak en de manier van omgang met kinderen en ouders. Wij willen u graag helpen een weloverwogen keuze te maken.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Kinderen die 4 jaar oud worden in de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020 kunnen door ouders/verzorgers worden aangemeld op onze school. Dit kan op dinsdag 22 januari 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.
 
Informatieavond en inloopochtend. 
Om een goed beeld te krijgen van onze school houden we op donderdag 10 januari om 19.30 uur een informatieavond die in het teken staat van onze school en het onderwijs dat wij verzorgen. Hiervoor nodigen we alle ouders van nieuwe leerlingen van harte uit. Ook kunt u samen met uw zoon of dochter op 10 januari ’s ochtends binnenlopen om een kijkje te nemen in onze school. Verder bent u  op maandag 14 januari van harte welkom tussen 08.30 uur en 09.30 uur om samen met uw zoon of dochter onze weekopening bij te wonen en daarna kunt u een rondleiding door de school krijgen.

Mocht een van bovenstaande momenten niet uitkomen, dan vragen we u een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding door de school.